Koła zainteresowań

Informujemy, że w związku z przejściem na nauczanie zdalne wszystkie spotkania kół zainteresowań odbywające się w szkole zostają czasowo zawieszone.